Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Ακτινολόγου σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH – INFO».

Πρόσκληση ακτινολόγου

About Author