ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος διοργανώνει την Διεξαγωγή Διαγνωστικών Εξετάσεων από Ιατρική Κινητή Μονάδα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022 & ώρα 11.00 μ.μ. – 18.00 μ.μ.

ΕΠΑΝΩΜΗ Συντριβάνι Κ. Πλατεία…