Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Γενικού Ιατρού σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH – INFO».

Πρόσκληση Γενικού Ιατρού

About Author