Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Ακτινολόγου σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH –INFO».

Πρόσκληση

About Author