ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο “Health-Info”, θα διεξάγει έναν ειδικά διαμορφωμένο κύκλο οκτώ (8) Διαδικτυακών Ημερίδων με τίτλο: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν», Ιπποκράτης 460 – 370 π.Χ.

 

Η έβδομη (7η) διαδικτυακή ημερίδα θα διεξαχθεί, το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00, με θέμα «Παχυσαρκία η σύγχρονη νόσος: Καρδιαγγειακά προβλήματα».

 Η εκδήλωση θα διεξαχθεί  αποκλειστικά online,  μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM.

Για εγγραφή και δωρεάν παρακολούθηση επισκεφτείτε τον κάτωθι σύνδεσμο:  

 https://zoom.us/webinar/register/WN_wW5yaUcRSca6BZSVwBy3Ww

Το έργο με τίτλο «Ενιαίο σύστημα πληροφόρησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στην διασυνοριακή περιοχή έκτακτης ανάγκης» και ακρωνύμιο “Health-Info” υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg – IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι επικεφαλής του έργου και συν δικαιούχοι είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος,  το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, the Ministry of Health of the Republic of North Macedonia, the Public Health Institution General Hospital-Gevgelija, the Public Health Institution Clinical Hospital “Dr. Trifun Panovski” – Bitola.

Το έργο HealthInfo, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Ειδικός Στόχος 1.2 – Βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών των παιδιών και των ηλικιωμένων και σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες και να βελτιώσει το σύστημα προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου δραστηριοτήτων.

Το έργο “Health-Info” στοχεύει στην ανταλλαγή ανθρωπίνων πόρων και πληροφοριών σε ένα ενοποιημένο σύστημα υγείας στη διασυνοριακή περιοχή, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στον τομέα της υγείας, στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων χρήσης τεχνολογίας αλλά και στη βελτίωση της προληπτικής φροντίδας υγείας και ιατρικών υπηρεσιών για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους στις δυσπρόσιτες ζώνες της διασυνοριακής περιοχής.

Ιστοσελίδα Έργου: www.healthinfoproject.eu

Δελτίο Τύπου

About Author