Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο “Health-Info”, θα διεξάγει έναν ειδικά διαμορφωμένο κύκλο οκτώ (8) Διαδικτυακών Ημερίδων με τίτλο: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν», Ιπποκράτης 460 – 370 π.Χ.

Η τρίτη διαδικτυακή ημερίδα θα διεξαχθεί, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00. Στην πλαίσιο αυτής, θα παρουσιαστεί σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Health-Info “E-platform” και θα ακολουθήσει ημερίδα με θέμα «Μέτρα Πρόληψης για τον κορωνοϊό (Covid-19): Μύθοι και Πραγματικότητα. Μέρος – 1ο». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί αποκλειστικά online, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM.

Για εγγραφή και δωρεάν παρακολούθηση επισκεφτείτε τον κάτωθι σύνδεσμο:
https://zoom.us/webinar/register/WN_YfI1LnIlQIaiMHIINqY2yw

Το έργο με τίτλο «Ενιαίο σύστημα πληροφόρησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στην διασυνοριακή περιοχή έκτακτης ανάγκης» και ακρωνύμιο “Health-Info” υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg – IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι επικεφαλής του έργου και συν δικαιούχοι είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, the Ministry of Health of the Republic of North Macedonia, the Public Health Institution General Hospital-Gevgelija, the Public Health Institution Clinical Hospital “Dr. Trifun Panovski” – Bitola.

Το έργο Health-Info, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Ειδικός Στόχος 1.2 – Βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών των παιδιών και των ηλικιωμένων και σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες και να βελτιώσει το σύστημα προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου δραστηριοτήτων.
Το έργο “Health-Info” στοχεύει στην ανταλλαγή ανθρωπίνων πόρων και πληροφοριών σε ένα ενοποιημένο σύστημα υγείας στη διασυνοριακή περιοχή, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στον τομέα της υγείας, στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων χρήσης τεχνολογίας αλλά και στη βελτίωση της προληπτικής φροντίδας υγείας και ιατρικών υπηρεσιών για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους στις δυσπρόσιτες ζώνες της διασυνοριακής περιοχής.

Ιστοσελίδα Έργου: www.healthinfoproject.eu

Agenda

Δελτίο Τύπου

About Author