ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο "Health-Info", θα διεξάγει έναν ειδικά διαμορφωμένο κύκλο οκτώ (8) Διαδικτυακών Ημερίδων με τίτλο: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν», Ιπποκράτης 460 – 370 π.Χ. Η πέμπτη (5η) διαδικτυακή ημερίδα θα διεξαχθεί, το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00.  Στην πλαίσιο αυτής, θα παρουσιαστεί σε…
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο "Health-Info", θα διεξάγει έναν ειδικά διαμορφωμένο κύκλο οκτώ (8) Διαδικτυακών Ημερίδων με τίτλο: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν», Ιπποκράτης 460 – 370 π.Χ. Η τρίτη διαδικτυακή ημερίδα θα διεξαχθεί, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00. Στην πλαίσιο αυτής, θα παρουσιαστεί σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας,…
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο "Health-Info", θα διεξάγει έναν ειδικά διαμορφωμένο κύκλο οκτώ (8) Διαδικτυακών Ημερίδων με τίτλο: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν», Ιπποκράτης 460 – 370 π.Χ. Η δεύτερη διαδικτυακή ημερίδα θα διεξαχθεί, το Σάββατο 27 Μαρτίου και ώρα 17:00.  Στην πλαίσιο αυτής, θα παρουσιαστεί σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας, η…
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο "Health-Info", θα διεξάγει έναν ειδικά διαμορφωμένο κύκλο οκτώ (8) Διαδικτυακών Ημερίδων με τίτλο: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν», Ιπποκράτης 460 – 370 π.Χ. Η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα θα διεξαχθεί, το Σάββατο 20 Μαρτίου και ώρα 17:00.  Στην πλαίσιο αυτής, θα παρουσιαστεί σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας, η…